Doelstellingen en voorwaarden

 

Een van de belangrijkste uitgangspunten van het ontvangen en weggeven van het speelgoed, is dat het nog om goed bruikbaar speelgoed moet gaan. Wij willen de kinderen die met hun ouders, verzorgers of opa en oma bij ons komen echt blij maken met het speelgoed.

De speelgoedbank is bedoeld voor gezinnen die onder de armoedegrens leven. Ouders, verzorgers, opa en oma’s kunnen op dagen die wij open zijn speelgoed komen halen voor de kinderen. Hierbij is het echter wel de bedoeling dat men een verwijsbriefje heeft van bijvoorbeeld de Voedselbank of andere door ons vastgestelde personen/instellingen met daarop een handtekening/stempel van deze instelling. Verder is het ook mogelijk dat een leerkracht, of een hulpverlener, zoals een arts, verpleegkundige, geestelijk verzorger, sociale dienst, schuldsanering, op hun eigen briefpapier een doorverwijzing schrijft naar de speelgoedbank met uw identiteitsnummer daarop (bijv. van uw identiteitskaart, paspoort of rijbewijs).

U neemt onder eigen verantwoording het speelgoed dat u heeft uitgezocht mee. Dit betekent ook dat het uw eigen verantwoording is dat uw kinderen ermee spelen en dat de Speelgoedbank op geen enkele wijze aansprakelijk is voor schade of letsel ontstaan door het spelen met speelgoed verkregen door de Speelgoedbank. Speelgoed verkregen door de Speelgoedbank valt onder geen enkele garantie.